facebook Croma Instagram Croma Linkedin Croma

Disseny i gestió de projectes

T'ajudem a dur a terme els teus projectes arquitectònics, dissenyant amb delicadesa els espais, cuidant els detalls, coordinant i gestionant la teva inversió per aconseguir els objectius proposats amb la millor qualitat i confiança.
L'èxit del nostre treball és la perfecta coordinació entre l'usuari i el projectista, el control i l'adreça dels treballs a desenvolupar.

Auditoria i inversió immobiliària

Identifiquem oportunitats, projectem i gestionem obres per a la inversió en el sector immobiliari, aportem valor als edificis, habitatges i locals comercials, per obtenir un benefici directe o l'aprofitament dels béns a més introduïm les edificacions millorades al mercat immobiliari.

Rehabilitació integral d'edificis

Transformem edificis per a la seva revaloració, modernització i un millor aprofitament dels elements urbans existents. Això és un acte per a la sostenibilitat de la ciutat en recuperar obres degradades creant nous i millors espais concordes a les necessitats actuals. Aportem un valor agregat, mantenint la seva essència, però condicionant i preparant els edificis per a una nova, rendible i llarga vida.

Renovació d'habitatges

Adeqüem els habitatges, locals comercials i espais habitables segons les necessitats dels seus ocupants per oferir àrees més confortables i concordes als temps d'avui. Funcionalitat, elegància, qualitat i confiança són els pilars de les nostres intervencions per garantir una plena satisfacció.

Inspecció Arquitectònica

Un correcte manteniment de les edificacions és fonamental per perllongar la seva vida útil, minimitzar els costos i oferir seguretat als seus ocupants. Analitzem i inspeccionem objectes arquitectònics i urbans per diagnosticar les intervencions necessàries i realitzar de manera oportuna treballs de conservació o renovació.

Eficiència energètica

L'estalvi, la qualitat de vida i el respecte amb el medi ambient són elements fonamentals per millorar els nostres espais, l'ús que els donem i l'energia amb la qual els alimentem per obtenir el nostre confort. Projectem ambients concordes per al treball, la vida diària i reduint en tant que sigui posible, l'impacte al nostre ecosistema.

Disseny i gestió de projectes

T'ajudem a dur a terme els teus projectes arquitectònics, dissenyant amb delicadesa els espais, cuidant els detalls, coordinant i gestionant la teva inversió per aconseguir els objectius proposats amb la millor qualitat i confiança.
L'èxit del nostre treball és la perfecta coordinació entre l'usuari i el projectista, el control i l'adreça dels treballs a desenvolupar.

Auditoria i inversió immobiliària

Identifiquem oportunitats, projectem i gestionem obres per a la inversió en el sector immobiliari, aportem valor als edificis, habitatges i locals comercials, per obtenir un benefici directe o l'aprofitament dels béns a més introduïm les edificacions millorades al mercat immobiliari.

Rehabilitació integral d'edificis

Transformem edificis per a la seva revaloració, modernització i un millor aprofitament dels elements urbans existents. Això és un acte per a la sostenibilitat de la ciutat en recuperar obres degradades creant nous i millors espais concordes a les necessitats actuals. Aportem un valor agregat, mantenint la seva essència, però condicionant i preparant els edificis per a una nova, rendible i llarga vida.

Renovació d'habitatges

Adeqüem els habitatges, locals comercials i espais habitables segons les necessitats dels seus ocupants per oferir àrees més confortables i concordes als temps d'avui. Funcionalitat, elegància, qualitat i confiança són els pilars de les nostres intervencions per garantir una plena satisfacció.

Inspecció Arquitectònica

Un correcte manteniment de les edificacions és fonamental per perllongar la seva vida útil, minimitzar els costos i oferir seguretat als seus ocupants. Analitzem i inspeccionem objectes arquitectònics i urbans per diagnosticar les intervencions necessàries i realitzar de manera oportuna treballs de conservació o renovació.

Eficiència energètica

L'estalvi, la qualitat de vida i el respecte amb el medi ambient són elements fonamentals per millorar els nostres espais, l'ús que els donem i l'energia amb la qual els alimentem per obtenir el nostre confort. Projectem ambients concordes per al treball, la vida diària i reduint en tant que sigui posible, l'impacte al nostre ecosistema.